Anunţ de atribuire

                                                       

                                                       ANUNT DE ATRIBUIRE


Societatea Română de Radiodifuziune a organizat procedura de cerere de oferte  în vederea atribuirii contractului de: Furnizare echipamente de studio portabile şi conexe - 4 Loturi,  CPV: 32552400-1


Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 17.07.2012 orele 12:00, la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ofertanţii declaraţi câştigători ai acestei proceduri sunt: SC AV AUDIO SYS SRL, Loturile 1 şi 2 şi SC PROFESIONAL & BROADCAST R. LTD SRL Lotul 4.

A fost publicat în SEAP anunţul de atribuire nr.158508/10.09.2012.
 Adaugat: 25 Septembrie 2012
Actualizat: 25 Septembrie 2012