Hotărârile Consiliului de Administraţie 2022

 

Ianuarie

Hotărârea nr.397 ref aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SRR pentru anul 2022

Hotărârea nr.398 ref aprobarea Planului de investiții al SRR pe anul 2022
 
Februarie
 
Hotărârea nr.399 ref incheiere Acord de parteneriat intre SRR si East European Cultural Centre

Hotărârea nr.400 ref incheiere Acord de parteneriat intre SRR si PRL Media, In&Out Unit 8

Hotărârea nr.401 ref aprobare incheiere Acord de colaborare intre SRR si EBU Academy

Hotărârea nr.402 ref Incheierea unui Acord de colaborare intre SRR si IP Compania Teleradio Moldova

Hotărârea nr.403 ref mandatare PDG sa repezinte SRR in relatiile cu organismele internationale

Hotărârea nr.404 ref constituire comisie pt analiza si identificarea componentelor cerute de legislatie pt desemnarea SRR ca infrastructura critica nationala ICN

Hotărârea nr.405 ref constituire grup de lucru la nivel CA pt raportarea informatiilor financiar-contabile
 
Martie
 
Hotararea nr.406 ref. la mandatarea P.D.G. pentru demararea procedurii de încheiere a unui nou C.C.M.
 
Hotararea nr.407 ref aprobare Raport anual al SRR pentr anul 2021

Hotararea nr.408 ref aprobare participare SRR la proiectul radiofonic european EuranetPlus 2022
 
Aprilie
 
Hotararea nr.409 ref. modificare Regulament Intern al SRR

Hotararea nr.410 ref. prelungirea cu inca 3 ani a valabilitatii Memorandumului de Intelegere intre SRR si RAI

Hotararea nr.411 ref. incheiere Acord de parteneriat intre SRR si Asociatia Freie Radio Stuttgart

Hotararea nr.412 ref. incheiere Acord de parteneriat intre SRR si Fairchild Radio Group

Hotararea nr.413 ref. aprobarea Raportului privind executia BVC pe anul 2021
 
Mai
 
Hotararea nr.414 ref aprobarea Situatiilor financiare ale SRR si a Raportului Administratorilor pentru anul 2021
 
Iunie
 
Hotararea nr. 415 ref aprobare elaborare POS al SRR 2023-2026


Adaugat: 20 Ianuarie 2022
Actualizat: Miercuri, 29 Iunie 2022