Regulamentul concursului "Împreună suntem Radio România"

1. ORGANIZATOR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2021, un concurs cu premii, prin intermediul paginii oficiale de Facebook - www.facebook.com/RadioRomania.

2. PARTENER - Editura Casa Radio.

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe joi, 28 octombrie 2021, şi se va încheia luni, 1 noiembrie 2021, cu derulare pe Facebook - www.facebook.com/RadioRomania, astfel: în fiecare zi, la ora 19:28 va fi publicat pe www.facebook.com/RadioRomania un fragment audio cu voci celebre difuzate pe posturile Societăţii Române de Radiodifuziune. Participanţii sunt invitaţi să identifice cui aparţine vocea şi să trimită un mesaj în secţiunea “comentarii”a postării fragmentului audio.

4.PREMII

Premiile constau în câte 5 seturi, câte un set pe zi, de produse realizate de Editura Casa Radio (CD-uri/audiobook-uri), precum și obiecte promoționale inscripționate cu sigla Radio România.

5. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor, cu excepţia salariaţilor, colaboratorilor cu contract ai Organizatorului şi rudele până la gradul doi ai celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

6. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

a. Un participant poate câştiga un singur premiu (set);

b. Premiul constă exclusiv în pachetul oferit de Societatea Română de Radiodifuziune, şi nu în contravaloarea în bani a acestuia.

7 .VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Participanţii la concurs care au recunoscut cui aparţine vocea din fragmentul audio şi au dat primii mesaj în secțiunea “comentarii”a postării fragmentului audio vor primi un mesaj de confirmare de la administratorul paginii www.facebook.com/RadioRomania, urmând ca cel/cea care a câștigat să transmită pe adresa comunicare@radioromania.ro datele de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului, ce va fi expediat de către Organizator.

8. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.

ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs, să le folosească numai pentru buna desfăşurare a concursului şi să le şteargă după încheierea concursului, cu excepţia datelor persoanelor câştigătoare, caz în care există obligația legală care impune păstrarea acestora. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI, pe durata concursului şi, în cazul premierii, pe durata arhivării prevăzute legal. Participanţii au dreptul să ceară ORGANIZATORULUI ştergerea datelor personale, pe durata concursului.

10. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

11. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.radioromania.ro începând cu data de 27.10.2021.Adaugat: 27 Octombrie 2021
Actualizat: 27 Octombrie 2021