Regulamentul concursului "Moș Crăciun la Radio România"

 1. ORGANIZATOR 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada 20 decembrie – 24 decembrie 2021, un concurs cu premii, prin intermediul pagini oficiale de Facebook Radio România.
 
2. PARTENER 
 
Editura Casa Radio 
 
3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 
 
Concursul va începe luni 20 decembrie 2021 şi se va încheia vineri 24 decembrie 2021, cu derulare pe Facebook Radio România, astfel: în fiecare zi, la ora 19.00 va fi publicat pe Facebook Radio România un fragment audio dintr-un basm produs de Teatrul Naţional Radiofonic şi apărut la Editura Casa Radio. Participanţii sunt invitaţi să identifice titlul basmului şi să trimită un mesaj  în secţiunea comentarii a postării fragmentului audio. 
 
4. NUMĂRUL DE PREMII 
 
- 5 pachete, câte unul pe zi
 
5. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
 
Concursul este adresat tuturor persoanelor, cu excepţia salariaţilor, colaboratorilor cu contract ai Organizatorului şi rudele până la gradul doi ai celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.
 
6. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  
 
a. Un participant poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cu produse (CD/audiobook) aparţinând Editurii Casa Radio.
 
b. Premiul constă exclusiv în pachetul oferit de Editura Casa Radio şi nu în contravaloarea în bani a acestuia.

7 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR
 
Participantul la concurs care a recunoscut primul numele basmului din care a fost extras fragmentul audio prezentat şi l-a scris în sectiunea comentarii a postării fragmentului audio va primi un mesaj de confirmare de la Radio România, urmând a transmite pe adresa comunicare@radioromania.ro datele de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului, ce va fi expediat de către Organizator.
 
8. RESPONSABILITATE
 
Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.
 
9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
 
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs, să le folosească numai pentru buna desfăşurare a concursului şi să le şteargă după încheierea concursului, cu excepţia datelor persoanelor câştigătoare, caz în care există obligația legală care impune păstrarea acestora. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI, pe durata concursului şi, în cazul premierii, pe durata arhivării prevăzute legal. Participanţii au dreptul să ceară ORGANIZATORULUI ştergerea datelor personale, pe durata concursului.
 
10. FORŢĂ MAJORĂ 
 
În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 
 
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 
 
11. LITIGII 
 
Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti. 

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
 
Regulamentul oficial al concursului va fi publicat doar pe site-ul www.radioromania.ro începând cu data de 16.12.2021.


Adaugat: 16 Decembrie 2021
Actualizat: 16 Decembrie 2021