REGULAMENTUL CONCURSULUI „Ziua Internațională a Copilului – 1 iunie la Radio România”

1. ORGANIZATOR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada 28 mai – 1 iunie 2021, un concurs cu premii, prin intermediul paginii oficiale de Facebook Radio România.

PARTENER

Editura Casa Radio şi Teatrul Naţional Radiofonic

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe vineri 28 mai 2021 şi se va încheia marţi 1 iunie 2021, cu derulare pe pagina oficială de Facebook a Radio România, astfel: în fiecare zi, la ora 19:00 va fi ridicat pe  Facebook Radio România un fragment audio din basme și povești celebre pentru copii, difuzate pe posturile Societăţii Române de Radiodifuziune. Copiii sunt invitaţi să recunoască fragmentul şi să trimită răspunsul corect - titlul basmului şi autorul acestuia, printr-un mesaj în secţiunea comentarii a postării.

Numărul de premii: 5, câte unul pe zi

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor copiilor – reprezentaţi direct de părinţi sau tutore legal (prin intermediul paginilor personale de facebook) sau cu sprijinul bunicilor acestora. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Organizatorului şi rudele până la gradul doi ai celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

a. Un participant poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cu cărţi/CD-uri/audiobooks oferite de Editura Casa Radio şi materiale promoţionale marca Radio România.

b. Premiul constă exclusiv în pachetul cu cărţi/CD/audiobooks, materiale promoţionale, şi nu în contravaloarea în bani a acestuia;

5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Participanţii la concurs care au recunoscut fragmentul audio şi au dat primii mesaj la postarea fragmentului audio, vor primi un mesaj de confirmare de la Radioromania, urmand a transmite pe adresa comunicare@radioromania.ro datele de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului, ce va fi expediat de către Organizator.

6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs. ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs, să le folosească numai pentru buna desfăşurare a concursului şi să le şteargă după încheierea concursului, cu excepţia datelor persoanelor câştigătoare, caz în care există obligația legală care impune păstrarea acestora.Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI, pe durata concursului şi, în cazul premierii, pe durata arhivării prevăzute legal. Participanţii au dreptul să ceară ORGANIZATORULUI ştergerea datelor personale, pe durata concursului. ORGANIZATORUL nu va reţine sau stoca datele personale ale minorilor, atât pe durata concursului cât şi după încheierea acestuia.

8. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

9. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti.

10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.radioromania.ro începând cu data de 26.05.2021.Adaugat: 26 Mai 2021
Actualizat: 26 Mai 2021